Νέα

FR - Burn out – fact-finding mission report adopted by the Social Affairs Commission in France

13/03/2017

During the debate on the Social Dialogue and Employment in 2015 legislation in 2015 and 2016, amendments, backed by many MPs, proposed to include burnout into the list of occupational diseases and integrate it into the existing compensation system. This proposal was not ...

Σεξουαλική παρενόχληση και βία στον χώρο εργασίας - επεξηγείται στα γραφικά πληροφοριών

24/08/2016

Η σεξουαλική παρενόχληση και η βία στον χώρο εργασίας έχουν συχνά πολύ σοβαρές συνέπειες για τα θύματα. Δύο γραφικά πληροφοριών δείχνουν τα βασικά δεδομένα γύρω από τα θέματα αυτά, επεξηγούν τις έννοιές τους και αναδεικνύουν την ανάγκη για τη σοβαρή αντιμετώπισή τους. ...

δείτε όλες τις ειδήσεις

Εκδηλώσεις

12th International Conference "Work, Stress and Health 2017: Contemporary Challenges and Opportunities"

07

Ιούνιος

2017

Τοποθεσία: Minnesota

Διοργανωτής:
APA-NIOSH (American Psychological Association, National Institute for Occupational Safety and The Health and the Society for Occupational Health Psychology)

δείτε όλες τις εκδηλώσεις

Εταίροι